Kto może skorzystać z NNW szkolnego ?


Oferta dedykowana jest dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli i szkół, a także dla studentów.


Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW szkolnego ?


Ubezpieczenie NNW szkolne zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią. Jeśli Twojemu dziecku zdarzy się wypadek, np. przewróci się i wybije sobie zęby stałe lub rozbije kolano i rana będzie wymagała szycia,  wtedy Towarzystwo wypłaci świadczenie.


Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole,
jak i poza nią (w życiu prywatnym), w drodze do i ze szkoły, w domu, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, a także podczas ferii i wakacji.


Każdy wariant ubezpieczenia obejmuje wyczynowe uprawianie sportu! Nie musisz za nie dodatkowo płacić.

Sprawdź dostępne warianty ubezpieczenia. Plik pdf:  Warianty

Zalety posiadania NNW szkolnego EDU PLUS

W każdym z wariantów NNW szkolnego EDU PLUS otrzymujesz m.in.:

Odoo • Image and Text

Świadczenie z tytułu  trwałego uszczerbku na zdrowiu  będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku (1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent uszczerbku na zdrowiu; w zakresie uszczerbku na zdrowiu m.in.: złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany skóry, oparzenia, odmrożenia);

Gdyby doszło do wypadku otrzymasz odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu!

Odoo • Image and Text

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby  lub  nieszczęśliwego wypadku -
jeśli w następstwie wypadku lub choroby niezbędna jest hospitalizacja,


Towarzystwo wypłaci:

  • 150 zł   świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu (od 1-go do 10-go dnia)
  • 100 zł   świadczenia za każdy dzień (od 11-go do 60-go dnia)


W wyniku choroby dziecko trafiło do szpitala na 3 dniową obserwację. Otrzymasz  450 zł  świadczenia, które możecie przeznaczyć na dowolny cel!

Odoo • Image and Text

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych- m.in.: protez,  aparatów ortopedycznych  (do wysokości 30% sumy ubezpieczenia NNW szkolnego) oraz naprawy  okularów  lub  aparatu słuchowego  uszkodzonych w czasie zajęć lekcyjnych -do  200 zł


Za uszkodzone w trakcie zajęć lekcyjnych okulary otrzymasz do 200 zł świadczenia, które możesz przeznaczyć na ich naprawę lub zakup nowych.

Odoo • Image and Text

Wypłata z tytułu  pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady ;

Za użądlenie otrzymasz jednorazowo 1% sumy ubezpieczenia. Za otrzymane pieniądze możesz kupić niezbędne leki lub przeznaczyć na dowolny cel.

Odoo • Image and Text

Świadczenie za  oparzenie  lub  odmrożenie  ciała (jeżeli dziecko uległo oparzeniu lub odmrożeniu minimum II stopnia)

Jeżeli dziecko uległo oparzeniu minimum II stopnia otrzymasz świadczenie wypłacane niezależnie od doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Odoo • Image and Text

Świadczenie za wystąpienie poważnego zachorowania;

To dodatkowe wsparcie finansowe w trudnych chwilach walki z ciężką chorobą.

Odoo • Image and Text

Świadczenie za zdiagnozowanie wady wrodzonej serca;

Otrzymasz dodatkowe środki finansowe, które możesz przeznaczyć na leczenie wady wrodzonej serca.

Odoo • Image and Text

Pakiet Assistance EDU PLUS- obejmuje m.in.:


  • organizację i pokrycie kosztów indywidualnych korepetycji   jeżeli dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego nie mogło uczęszczać na zajęcia przez minimum 7 dni
  • wizytę lekarza  , wizytę pielęgniarki oraz dostawę leków (po nieszczęśliwym wypadku)
  • opiekę domową po hospitalizacji   jeżeli dziecko w wyniku wypadku przebywało w szpitalu minimum 7 dni

Twoje dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi? Zadzwoń do Centrum Assistance i zamów wizytę lekarza do domu!

Odoo • Image and Text

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

Gdyby niespodziewanie doszło do śmierci ubezpieczonego, osoba uprawniona otrzyma niezbędną pomoc finansową

Jaki zakres ubezpieczenia wybrać ?


Im szerszy zakres ochrony, tym lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku wystąpienia zdarzenia.

Wyższa suma ubezpieczenia oznacza większe świadczenie z tytułu wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sumę ubezpieczenia możesz wybrać z przedziału 16000 zł - 50000 zł.


Jak kupić ubezpieczenie NNW szkolne ?


Zapraszamy do Kontaktu z Nami w Oddziale Twojej Gminy !!

Jeśli nie ma Oddziału zapraszamy do kontaktu przez Naszą Infolinię lub Formularz Kontaktowy

Szukasz Naszego Oddziału w Twojej Miejscowości ??

Zapraszamy na Stronę Kontaktu z Nami ...