Ubezpieczenie Motocykla ...

Kierując motocyklem, bez trudu przemierzasz zakorkowane skrzyżowania, z łatwością manewrujesz po wąskich uliczkach, a do postoju potrzebujesz jedynie skrawka miejsca parkingowego. Rozkwita Twoja wolność i niezależność. Musisz jednak wypełniać obowiązki narzucone przez prawo, czyli m.in. przestrzegać ograniczeń prędkości i posiadać ważną polisę odpowiedzialności cywilnej.
Czy ubezpieczenie motocykla jest obowiązkowe ?

Ubezpieczenie  OC  jest obowiązkowe dla każdego pojazdu mechanicznego, także dla Twojego motocykla. Nie ma znaczenia, gdzie i jak często z niego korzystasz. Okazjonalne wycieczki po leśnych traktach wymagają OC tak samo jak codzienna jazda po ruchliwych ulicach.

Jak chroni ubezpieczenie motocykla ?

Obowiązkowa polisa to ochrona innych uczestników drogi, którzy mogą ucierpieć w zetknięciu z Twoim motocyklem. Ubezpieczenie jest gwarancją środków na odszkodowania dla poszkodowanych, aby zrekompensować uszczerbek na zdrowiu i zapewnić im dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej. Jeśli z Twojej winy uszkodzony zostanie inny pojazd, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci w Twoim imieniu środki na jego naprawę.

Warto pomyśleć też o ochronie własnego motocykla i zaopatrzyć się w polisę autocasco. Posiadając ubezpieczenie  AC motocykla , możemy być pewni, iż w przypadku kolizji czy wypadku, w którym uszkodzony został nasz pojazd, otrzymamy rekompensatę finansową od ubezpieczyciela. Odszkodowanie z tytułu AC przysługuje nam nawet wtedy, gdy to my jesteśmy sprawcą zdarzenia.

Oprócz OC możemy zaproponować Ci  ubezpieczenie NNW , czyli ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa gwarantuje wypłatę środków za uszczerbek na zdrowiu, abyś mógł szybko wrócić do pełnej sprawności po doznanym urazie.

Wypowiedzenie OC, oświadczenie sprawcy kolizji, formularz reklamacyjny i inne dokumenty do pobrania znajdziesz   tutaj  .

Kreujemy Przyjazny dla Klienta i Szczegółowy !!! Świat Ubezpieczeń ...